Elektromagnetické zámky – DEK Systémy, bezdotykové MIFARE systémy. Ide o modernizáciu prístupového systému na vchodovej bráne obytného domu. Pri vstupe do obytného domu nepoužívate klasický kľúč ale elektronický kľúč – čip. Vo vstupnej bráne sú nainštalované dva elektromagnety o sile 600kg. Vchodovú bránu môžete otvoriť až po priložení čipu. Každý čip je jedinečný a v databáze priradený jeho majiteľovi. V prípade straty kľúča ho vieme vymazať (deaktivovať) a urobiť nový. Riadiaca jednotka systému si uchováva posledných 1800 udalostí a tak je v prípade potreby možné vyexportovať zoznam s určením kto a kedy vstúpil/vystúpil z objektu. Takýto export môže byť nápomocný v prípade kriminálnych udalostí v obytnom dome.

 

 

Postupom času odchádza do ústrania systém dotykových čipov tzv. systému DEK a prichádza nový bezdotykový systém BES. Pri dotykovom systéme boli čipy ľahko kopírovateľné v kľúčových službách a vznikali tzv. klony. Správa databázy čipov tým strácala svoj význam. Pri bezdotykových príveskoch ktoré fungujú na frekvencii 13.56MHz zatiaľ kopírovanie kľúčov nie je možné. Výroba nového čipu/kľúča je tak možná iba u firmy ktorá vykonávala montáž respektíve u firmy ktorá vlastní aktuálnu databázu čipov. Týmto sa zamedzí výrobe a kopírovaniu čipov cudzím osobám.

 

 

 

 Ďalšou výhodou bezdotykového systému je jeho neprelomiteľnosť. Staré dotykové plochy neboli imúnne voči paralyzátorom či rôznym piezoiskrám (po rozobratí bežného zapaľovača) a útočník sa po priložení týchto predmetov na kovové dotykové plochy dostal do priestorov bytového domu. Pri tomto útoku často dochádza k poškodeniu operačných jednotiek a je potrebná ich výmena. Pri novom bezdotykovom systéme tieto problémy nehrozia keďže čítačka čipov je celá z tvrdeného plastu (nevodiví materiál) a funguje na princípe čítania čipov bez dotyku (na vzdialenosť cca 5 -7cm).

 

 

 

 

 

 

Elegantná hliníková lišta s madlom a elektromagnetmi, ktorá ponúka modernú technológiu pre magnetické uzamykanie. Jeden magnet je s výstupmi pre signalizáciu stavu dverí. Veľmi rýchla inštalácia a flexibilita robí lištu ideálnym komponentom pre doplnenie existujúcich dverí. Komplet lišty sa skladá z dvoch základných častí - dverovej lišty a dverového madla, ktoré sú určené pre povrchovú montáž na dvere.

Lišta sa inštaluje na pevnú časť dverí - zárubňu a je miestom pre osadenie elektromagnetických zámkov. Druhou časťou je dverové madlo, ktoré sa inštaluje na pohyblivú časť dverí a obsahuje nárazové platničky, preto musí byť pri montáži dodržané presné zarovnanie oboch častí lišty. Madlo je osadené plastovým úchytom, ktoré umožňuje pohodlné otváranie dverí.