Elektroinštalácie

          

Ponúkame Vám komplexné elektoinštalačné práce do 1000V.


Rekonštrukcie osvetlenia v spoločných priestoroch bytového domu. Montáž svietidiel s pohybovým senzorom. Takéto svietidlo svieti automaticky iba vtedy, keď je znížená intenzita svetla (podvečer, večer) a keď je v jeho okolí pohybujúci sa človek. Klasické osvetlenia spoločných priestorov funguje tak, že po stlačení tlačítka osvetlenia svieti zbytočne celé schodisko. Ak sú namontované lampy s pohybovým senzorom, svieti vždy len poschodie, na ktorom je obyvateľ domu.

 

 

 

Odstraňovanie revíznych závad po vyhotovení revíznej správy. Na základe pravidelnej revízie elektroinštalácie (každých 5 rokov) odstránime závady, ktoré nájde revízny technik. Napr.: vyčistenie rozvádzačov, výmenu hlavných bytových ističov, podoťahovanie spojov živých častí a pod.

 

 

 

 Výmena elektrických stupačkových vedení v obytných domoch. Postupom času je potrebné meniť v obytných domoch ktoré majú 30-40 rokov elektrické vedenia zo starých hliníkových na nové medené. Zároveň v prípade potreby vymeníme staré rozvádzače a nahradíme bytové poistky modernými ističmi. Zabezpečíme aj komunikáciu a vybavenie povolení s elektrárňami ktoré sú potrebné pri takto rozsiahlej no zároveň potrebnej rekonštrukcii elektrických vedení.

 

 

 

Montáž, údržba a oprava bleskozvodov. Odstraňovanie revíznych závad na bleskozvodoch. Od výkopových prác cez uchytávanie zvodov až po premeranie zemného odporu podľa platnej STN  normy.

 

 

 

 

 Komplexná výmena alebo oprava núdzového osvetlenia v obytných domoch.

 

 

 

 

 

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kedykoľvek  kontaktovať.

Cookies