Domáce telefóny

          


Domáce telefóny slúžia na audio alebo video komunikáciu medzi osobou stojacou pri vchodovej bráne a osobou, ktorá je prítomná v byte. Vo veľkej väčšine objektov sa na celú spomínanú komunikáciu používa analógový systém (4+n). Jeho veľkou nevýhodou je, že ak sa nechajú vyvesené, prípadne zlepoložené poniektoré telefóny, celý systém sa znefunkční. Pri normálnom stave je v systéme 12V, ale akonáhle pribudnú vadné, prípadne vyvesené telefóny, toto napätie rapídne klesne a systém je nepoužiteľný.

 

                                                        

V dnešnej dobe sa už neoplatí investovať do analóg-systému. Nesporné výhody ponúka digitálny dvojvodičový systém. Ako je z jeho názvuzrejmé, celá komunikácia prebieha len po dvoch vodičoch. Hovor je neporovnateľne kvalitnejší, a najväčšia výhoda je, že sa pri zle položenom či vyvesenom telefóne tento automaticky odpojí zo systému a tak nezaťažuje ostatnú komunikáciu. Pri tomto digitálnom dvojvodičovom systéme je možné vybrať si spomedzi dvoch základných typov domácich telefónov - AUDIO a VIDEO telefón. Pri digitálnom systéme sa dá použiť aj „interkom“ funkcia, ktorá slúži na telefonovanie medzi bytmi. Na domovom telefóne je číselná klávesnica a po zvolení interkom-kódu sa vyzvoní zvolený byt a je možné nadviazať hovor.

 

                                   

                                                     
Zvončekové tablá môžu obsahovať buď priamu voľbu, t.j. vedľa každej menovky je tlačidlo na vyzvonenie bytu, alebo kódovú voľbu, pri ktorej mákaždý byt pridelené trojčíslie, ktoré treba zadať na numerickej klávesnici. Vedľa klávesnici je samozrejme menný zoznam aj s kódmi bytov.
                              

Do systému je možné zaradiť  aj video telefóny a prídavnú kameru do zvončekového tabla. Vtedy povyzvonení bytu nabehne aj vizuálna komunikácia a človek v byte vidí osobu stojacu pri vchode.

 

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kedykoľvek  kontaktovať.

Cookies